Szkolenia BHP

W zakresie BHP proponujemy:

Szkolenia wstępne (instruktaże ogólne i stanowiskowe).

Przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Szkolenia okresowe:

 

szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

szkolenie przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub rozpoczynają) pracę na stanowiskach robotniczych.

szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

szkolenie przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

kurs przeznaczony dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji

szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

 


W atrakcyjnej formie samokształcenia kierowanego proponujemy szkolenia okresowe dla:

Ponad to oferujemy szkolenia z zakresu: