Strona Główna

Serdecznie witamy.

„Te-Ka” jest firm± szkoleniowo-doradcz± w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz wdrażania sytemu HACCP.

Profesjonalnie zajmujemy się:


Posiadamy uprawnienia do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do wykonywania zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia pozwala nam utrzymać odpowiedni poziom ¶wiadczonych w ramach doradztwa usług.

Serdecznie zapraszamy.